Premium Seyahat Sigortası

oto_kaskom Aksigorta Premium Seyahat Sigortası, yurt dışı seyahatlerinizde karşılaşabileceğiniz acil sağlık sorunlarından bagaj kaybına kadar sizi güvence altına alan kapsamlı bir sigorta paketidir.

Premium Seyahat Sigortası Teminatları

Aşağıdaki teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde Türkiye dışında poliçede belirtilen coğrafi sahada geçerlidir. Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi teminatı için limit 30.000 Euro ile sınırlıdır. Yaralanma veya hastalık nedeniyle Sigortalı’nın nakli,daimi ikametgaha nakil ve vefat eden sigortalının nakli teminatları için teminat şartları ve istisnalar kapsamında hizmet verilecektir. Seyahatin İptali teminatı, Sigortalı Daimi İkametgah’ından ayrılmadan ve kullanacağı ulaşım aracı hareket etmeden önce geçerli olacaktır. Ayrıca Kayak branşında lisans sahibi ve para kazanma amacı olmadan (amatörce düzenlenmiş olsa da her türlü yarışma hariç olmak üzere) bireysel olarak ve zevk amacıyla yapılması halinde ilgili spor nedeniyle oluşacak tedavi giderleri de teminat kapsamındadır. Yaralanma Veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Tıbbi Tedavi Teminatı Sigortalı’nın, bu poliçe kapsamındaki hastalığı veya yaralanması durumunda, Şirket; gerekli hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, hastanede tedavisi esnasında ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını azami 30.000 € ya kadar karşılayacaktır. Acil diş tedavi giderleri de 60 €’ya kadar karşılanacaktır. Yaralanma Veya Hastalık Nedeniyle Sigortalı’nın Nakli

Sigortalı’nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket Sigortalı’yı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. Hava ambulans hizmetine ancak Şirket doktoru karar verebilir. Hava ambulansı hizmetinde Avrupa dışındaki ülkeler tamamen kapsam dışındadır. Taburcu Olduktan Sonra Daimi İkametgah’a Nakil Sigortalı’nın bu poliçe kapsamındaki ciddi hastalık veya ciddi yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve Daimi İkametgah’a dönüş için Sigortalı’nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına Şirket doktoru tarafından karar verilirse, Şirket, Sigortalı’yı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla Daimi İkametgah’a nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. Vefat Eden Sigortalının Nakli Sigortalı’nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı halinde Şirket; Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkamet Yeri’ne naklini organize edecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır. Tıbbi Danışma Sigortalı’nın karşılaştığı acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak Şirket Medikal Ekibi tarafından bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili tavsiyede bulunulur ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez. Yaralanma Veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması Sigortalı’nın yurtdışında poliçe kapsamındaki nedenlerden dolayı hastalanması veya yaralanması durumunda, Sigortalı’nın Daimi İkamet Ülkesi dışında kalış süresinin uzamasının söz konusu hastalığın veya yaralanmanın sonucu olduğu ilgili doktor tarafından belgelenir ise, Şirket, sigortalının otel veya diğer konaklama masraflarını (Standart oda+kahvaltı) karşılayacaktır. Ödenecek azami tutar 5 gün ile sınırlı olmak üzere günlük azami 200 €’dur. Sigortalı’nın Aile Üyelerinden Birinin Seyahati Şirket, sigortalının poliçe kapsamındaki nedenlerden dolayı hastalanması veya yaralanması durumunda 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için yurtdışında hastanenin bulunduğu yere seyahat masraflarını sınırsız olarak karşılayacaktır. Sigortalı’nın Aile Üyelerinden Birinin Konaklaması Şirket, sigortalının poliçe kapsamındaki nedenlerden dolayı hastalanması veya yaralanması durumunda 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için yurtdışında hastanenin bulunduğu yerde en fazla 5 günle sınırlı olmak üzere, günlük azami 75 €‘ya kadar konaklama masraflarını (Standart oda+kahvaltı) karşılayacaktır. Sigortalının Vefatı Halinde, Aile Üyelerinin Dönüşü

Sigortalının yurtdışında vefatı durumunda, birinci derece aile yakınlarının önceden öngörülmüş imkanlar ile eve dönüşü imkansız ise, Şirket bu kişilerin ikametgahlarına dönüşünü düzenler ve masrafları karşılar. Bu menfaat, sadece, orjinal seyahati için önceden ayarlanmış olan dönüş amacıyla kullanılacak taşıma aracı kullanılamadığında mümkündür. Sigortalının Birinci Derece Aile Yakınının Sağlık Durumunun İzlenmesi Sigortalının Türkiye’deki bir yakının Ciddi Hastalık veya Yaralanması durumunda, yakınının sağlık durumu Şirket Medikal Ekibi tarafından takip edilir ve durumundaki değişiklikler sigortalıya bildirilir. Yakın Bir Aile Mensubunun Ölümü Sonrası Meydana Gelen Seyahat Masrafları

Sigortalı, yakın bir aile mensubunun (eşi, çocukları, kardeşleri, ebeveyni) Daimi İkamet Yeri’nde ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında, Şirket, Sigortalı’nın Daimi İkamet Ülkesi’ne dönüşünü organize edecektir. Vefat ile ilgili yetkili mercilerden alınmış evrakların asistams şirkete ibraz edilmesi gereklidir. Bu menfaat, sadece, sigortalının orjinal seyahati için önceden ayarlamış olduğu dönüş amacıyla kullanacağı taşıma aracını kullanamadığında mümkündür. Evde Meydana Gelen Bir Hasar Sebebiyle Ortaya Çıkan Seyahat Masrafları

Sigortalı’nın evindeki hırsızlık, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalı’nın evinde bulunması gerektiği durumlarda, Şirket, Sigortalı’nın Daimi İkametgahı’na dönüş masraflarını ödeyecektir. Evde meydana gelen hasarla ilgili yetkili mercilerden alınmış raporların asistans şirkete ibraz edilmesi gereklidir. (Sigorta şirketi veya polis raporu gibi). Bu menfaat, sadece, sigortalının orjinal seyahati için önceden ayarlamış olduğu dönüş amacıyla kullanacağı taşıma aracını kullanamadığında mümkündür. Hastanede Kalan Sigortalı’nın Ailesine Yardım Sigortalı bu poliçenin kapsamındaki hastalık veya yaralanma nedeniyle Daimi İkametgahı’na daha önce belirlenen tarihten geç dönüyorsa ve Daimi İkametgahı’nda 18 yaşından küçük çocukları veya yardıma muhtaç olan kişiler varsa, Şirket, Daimi İkamet Ülkesi’nde Sigortalı’nın tayin edeceği herhangi bir kişinin Daimi İkamet Yeri’ne seyahatini organize edecek ve masraflarını karşılayacaktır. Refakat Edilemeyen Çocukların Geri Dönüşü Sigortalı’nın hastalanması veya yaralanması durumunda, kendisiyle seyahat eden 16 yaşından küçük çocuklarının öngörülmüş imkanlar ile eve dönüşü mümkün değil ise, (var ise mevcut dönüş biletlerini kullanarak) bir refakatçi ile birlikte Daimi İkamet Ülkesi’ne geri dönüşleri toplam 500 € ya kadar karşılanacaktır. Bagajın Bulunması Ve Sigortalı’ya Ulaştırılması Şirket, raporların hazırlanmasında sigortalıya yardım sağlayacak ve tarifeli uçuşlarda kaybolan bagajların bulunması için gereken görüşmelerde ona tavsiyelerde bulunacak veya yardımcı olacaktır. Bagajın bulunması halinde, Şirket söz konusu bagajı Daimi İkametgah’a veya seyahat için tasarlanan varış yerine gönderecektir. Tarifeli Havayolu Uçuşlarında Kaybolan, Zarar Gören, Çalınan Bagaj

Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolması, çalınması veya zarar görmesi halinde Havayolu Şirketi’nce belirlenen süre içerisinde (Minimum 21 gün) bulunamaması durumunda havayolunun kayıp, zarar ya da çalınma raporu şartı ile Şirket, Sigortalı’ya 200 € limit dahilinde ödeme yapacaktır. Şirket tarafından ödenecek tazminat tutarı, sorumlu havayolu şirketinin ödemiş olduğu tazminat tutarı ile gecikmeli bagaj maddesi doğrultusunda Sigortalı’ya bir ödeme yapılmışsa bu tutar toplamının, Sigortalı’nın bildirdiği hasar bedelinden düşülmesi sonucu belirlenecektir. Sigortalı, bagaj içeriğinin listesini, tahmini fiyat ve alış tarihlerini, havayolu şirketinden alınan tazminat ödeme belgesini ibraz etmekle yükümlüdür. Para, mücevher, kredi kartı ve herhangi bir döküman bu teminatın kapsamı dışındadır. Bagaj Gecikmesi

Sigortalı’nın yurtdışı tarifeli uçuşlarda (IATA uçuşlarında) Check-ın den geçirilmiş olan bagajın herhangi bir sebep nedeniyle gecikmesi durumunda ilk 4 saatten sonra yapacağı zaruri harcamalar, saat başı 40 € ile ve azami 12 saatte 480 € ile sınırlı olmak kaydıyla Şirket tarafından karşılanacaktır. Sigortalı, bu harcamaları gösterir ayrıntılı fatura ve havayolu şirketinin gecikme raporunu ibraz etmekle yükümlüdür. Seyahatin Gecikmesi

Yurtdışına yapılan seyahatlerde mücbir sebepler den kaynaklanan uçuşun kaçırılması durumunda ilk 4 saatten sonra yapacağı zaruri harcamalar, saat başı 40 € ile ve azami 12 saatte 480 € ile sınırlı olmak kaydıyla Şirket tarafından karşılanacaktır. Sigortalı, bu harcamaları gösterir ayrıntılı fatura ve havayolu şirketinin gecikme raporunu ibraz etmekle yükümlüdür. Mücbir sebep: Sel, deprem vb doğal afetler gibi önlenmesi ve sonuçlarından kaçınması mümkün olmayan durumlar. Pasaport Veya Bilet Kaybı

Sigortalı yurtdışındayken pasaport veya Türkiye’ye dönüş tarifeli uçak biletinin kaybolması durumunda, Şirket, Sigortalı’nın geçici bir pasaport çıkartabilmesi için gitmesi gereken en yakın resmi kuruma (Konsolosluk, Büyükelçilik), veya yeni bir uçak bileti alabilmesi için gitmesi gereken en yakın turizm acentası veya havayolları ofisine, yeni belgeyi teslim alıncaya kadar oluşabilecek ulaşım (İlgili kuruma gidiş-dönüş) masraflarını 250 € limite kadar karşılayacaktır. Bu teminatın geçerli olabilmesi için Sigortalı, Şirket tarafından talep edilen, ilgili resmi kurumdan alması gereken kayıp belgelerini Şirket’e ibraz etmekle yükümlüdür. Kaybolan belgenin yenilenmesi ile ilgili oluşabilecek masraflar Sigortalı tarafından karşılanacaktır. Kişisel Eşyaların İkamesi Kırılan, kaybolan veya çalınan gözlük, lens, protez ve benzerlerinin ikame edilmesi veya Türkiye’den yollanması Şirekt tarafından sağlanır. Gözlük, lens, protez v.b. masrafları sigortalı tarafından karşılanır ya da Şirket ofisine bırakılması şartıyla ikame gözlük, lens, protez v.b., sigortalının bulunduğu ülkedeki adresine ulaştırılır. Azami 100 €’ya kadar nakliye masrafları Şirket tarafından ödenir. Overbooking Nedeniyle Gecikme Sigortalı’nın seyahat edeceği tarifeli uçak seferlerinde havayolu şirketi uçaktaki yerlerden fazla satış yaptıysa, Sigortalı’nın seyahate çıkışı 6 saatten fazla gecikirse, orjinal faturaların gönderilmesi koşuluyla ilk acil masrafların karşılanması amacıyla Şirket Sigortalı’ya 500 € limite kadar ödeme yapacaktır. Son Dakika Uçuşun Kaçırılması

Yurtdışına yapılan seyahatlerde mücbir sebepler den kaynaklanan uçuşun kaçırılması durumunda havayolu firmasına yapılacak ek cezai tutar azami 300 € ya kadar Şirket tarafından ödenir. Mücbir sebep: Sel, deprem vb doğal afetler gibi önlenmesi ve sonuçlarından kaçınması mümkün olmayan durumlar. Gecikme Nedeniyle Aktarma Yapılacak Uçuşun Kaçırılması Tarifeli yurtdışı uçak seferi bir teknik problem, doğal afetler, hava koşulları veya resmi yetkililer tarafından mücbir sebep olarak belirtilen bir nedenden dolayı geç kalırsa ve orjinal bilette gösterilen (rezervasyonu kapalı olan) aktarma yapılacak 2. uçakla yolculuğa devam etmek mümkün olmazsa, orjinal faturaların gönderilmesi koşuluyla ilk acil masrafların karşılanması amacıyla Şirket Sigortalı’ya 150 €’ya limite kadar ödeme yapacaktır. Seyahatin İptali Masrafları

Sigortalı, seyahatinin başlangıç tarihinden ve kullanacağı ulaşım aracı hareket etmeden önce, bir tur operatörünün düzenlediği tur için seyahat acentasına bir ödeme yapmış olması şartıyla, aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı seyahati iptal etmek zorunda kalırsa, seyahatin iptali masrafları 1.000 € limit dahilinde karşılanacaktır. Sorumlu seyahat acentasının iade etmiş olduğu, Şirket’e bir belge ile ibraz edilmesi gerekli olan seyahat ücret tutarı bu teminat ile ödenecek tazminat tutarından düşülecektir. Eğer bu seyahat poliçesi, seyahat ile aynı anda alınmadıysa bu teminat geçersiz olacaktır. a) Sigortalının, eşinin, çocuklarının, ebeveyninin veya kardeşlerinin vefatı durumunda, (Doktor tarafından yazılı olarak belgelenmesi şartıyla), b) Ölüm, ciddi ve önemli, kaza veya hastalık, sigortalının, eşinin, çocuklarının, ebeveyninin, seyahat süresince daimi ikametgahında çocuklarına bakan kişinin hastaneye yatırılması durumunda, (Doktor ve tam teşekküllü hastane raporu ile belgelenmesi şartıyla) c) Sigortalıya mahkemeden tanık olarak çağrı gelirse, (Çağrının kopyasının Şirket’e gönderilmesi ve çağrı tarihinin seyahat poliçesini alış tarihinden sonra olması şartıyla), d) Sigortalının, evindeki veya işyerindeki hırsızlık, yangın veya patlama, doğal afetler nedeniyle oturulamaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski ve sigortalı yerine evinde veya işyerinde bulunacak kimsenin olmaması sebebiyle, sigortalının evinde veya işyerinde bulunmasının gerekli olması durumunda, (İtfaiye raporu ve polis zaptının ibraz edilmesi şartıyla) Seyahatin iptalı teminatı için istenen belgeler: a) Olayı gösteren belge (ölüm raporu, hastane raporu, mahkeme raporu). Belgenin üzerinde olayın gerçekleştiği tarih (ölüm veya olay tarihi) belirtilmelidir. b) Seyahat acentasına ödeme yapıldığına dair orjinal fatura ve/veya ödeme makbuzu, acenta tarafından sağlanan seyahat voucher’ının kopyası. c) Satın alınan seyahat paketi genel şartlarının kopyası. d) Seyahat acentası tarafından kesilen orjinal iptal belgesi ve iptal masraflarının faturası. Aşağıda belirtilen durumlarda seyahatin iptali kapsanmayacaktır. a) Psikolojik rahatsızlıklar b) Salgın c) Nüfus cüzdanı, vize, bilet ve aşı sertifikası eksikliği d) Doğum e) 75 yaş ve üstü f) Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmuş olsun veya olmasın, varolduğu yetkili bir doktor tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz, g) Estetik tedavileri, aşılanma, doğum, istekli olarak doğuma son vermek h) Her türlü hastalık. Seyahatin Gecikmesi

Sigortalı’nın grev, lokavt, endüstriyel hareketler, kargaşalık, halk hareketleri, uçak kaçırma, çığ düşmesi, toprak kayması, kötü hava koşulları veya uçaktaki mekanik arızalar nedeni ile havaalanında beklemesi durumunda ilk 4 saatten sonra yapacağı zaruri harcamalar, saat başı 40 € ile ve azami 12 saatte 480 € ile sınırlı olmak kaydıyla Şirket tarafından karşılanacaktır. Sigortalı, bu harcamaları gösterir ayrıntılı fatura ve havayolu şirketinin gecikme raporunu ibraz etmekle yükümlüdür. Yurtdışında Nakit Avans Cüzdan, kredi kartı, bagaj kaybı veya çalınması, beklenmeyen hastalık ve kaza gibi durumlarda Sigortalı’nın ilk acil ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için 1.000 € limit dahilinde borç olarak nakit avans verilecektir. Bu tutar müşteriye verilmeden önce Sigortalı’nın yetkilendirdiği bir kişinin bu tutarı Şirket’e ödemesi veya bir belge ile garanti etmesi gereklidir. Sigortalı, her durumda yetkili mercilerden acil durumla ilgili onaylı bir rapor sağlamalıdır. İdari Asistans Seyahat esnasında sigortalının pasaport, giriş vizesi uçak bileti gibi kendisine gerekli olan evraklarını kaybetmesi durumunda,Şirket sigortalının kaybettiği dokümanları yerine koyabilmesi için gerekli mercilere müracaatı ve gerekli bilgiler konusunda kendisine yardımcı olarak yol gösterecektir. İlaç Gönderilmesi Organizasyonu Şirket ilgili doktor tarafından acil olarak yazılmış ve Sigortalı’nın seyahat ettiği yerde bulunamayan ilaçların Sigortalı’ya gönderilmesi işlemini organize edecektir. İlaç bedelleri Sigortalı tarafından, nakliye masrafları Şirket tarafından karşılanacaktır. Kanuni İşlemlerle İlgili Kefalet

Şirket, yurtdışındaki mahkemelerde Sigortalının ceza davalarındaki yasal masraf ve giderlerin ödenmesini garanti etmek için Sigorta’lıdan talep edilen mali kefalet ücretini, yetkili mercilere yatıracaktır. Bu tutar müşteriye verilmeden önce Sigortalı’nın yetkilendirdiği bir kişinin bu tutarı asistans şirkete ödemesi veya bir belge ile garanti etmesi gereklidir. Bu menfaat kapsamındaki azami tutar 2.000.- Euro’dur. (Borç olarak) Sigortalı, 29.madde çerçevesinde yapılan ödemeleri 15 gün içinde iade etmekle yükümlüdür. Hukuki Savunma Bir trafik kazası sonucu gerçekleşen ve kazadan doğan cezai savunma masrafları 2.000 €’ya kadar Şirket tarafından ödenecektir. Sigortalı konu ile ilgili yetkili makamdan alınmış masrafları gösterir orjinal belgeyi Şirket’e ibraz etmekle yükümlüdür. Hukuki Danışma Sigortalı’nın talebi üzerine kendisine ihtiyaç duyduğu konu ile ilgili bir avukat referansı verilerek, kontak kurması sağlanacaktır. Bu hizmet tamamıyla bir organizasyon hizmetidir ve tüm masraflar Sigortalı tarafından karşılanacaktır. Genel Bilgi Servisi

Sigortalı’nın seyahati ile ilgili gerekli olabilecek turistik bilgiler ile, konaklama, ulaşım ve sağlık kuruluşları gibi konulardaki Türkiye’de sağlanan bilgilerin iletilmesi hizmeti sağlanacak ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılabilecektir. Ayrıca, talep edilmesi durumunda uçak biletleri için rezervasyon yapılabilecektir. Acil Mesajların İletilmesi Sigortalının talebi üzerine Şirket, yukarıda belirtilen tüm maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Poliçe Ne Zaman Başlar? Teminatlar, Türkiye gümrüğünden çıkış yapıldıktan sonra başlar ve poliçenin süresi devam etse bile Türkiye gümrüğünden giriş yapıldıktan sonra otomatik olarak sona erer. Not: Sigorta başvurusunun ve sigorta Sözleşmesi’nin, sigortalının seyahata başlamadan once yapılması zorunludur Meslek Sınırlaması Var Mıdır? Elle, bedenen ve devamlı olarak makine ile çalışan kişilerin iş seyahatleri kapsam dışında olacaktır. Bu şekilde çalışan kişilerin iş konularında faaliyet göstermeksizin yapacakları turistik ve eğitim amaçlı seyahatler teminat kapsamında olacaktır. Fikren ve elle çalışıp yukarıda sayılan meslek gruplarına ait iş sahalarında ve tehlikeli kabul edilen bölgelerde görevli olanlar teminat kapsamı dışında olacaktır. ( Örn. İnşaat şantiyesinde veya sahasında çalışan mühendis ve muhasebeciler) Meslek Sınırlaması Var Mıdır? Elle, bedenen ve devamlı olarak makine ile çalışan kişilerin iş seyahatleri kapsam dışında olacaktır. Bu şekilde çalışan kişilerin iş konularında faaliyet göstermeksizin yapacakları turistik ve eğitim amaçlı seyahatler teminat kapsamında olacaktır. Fikren ve elle çalışıp yukarıda sayılan meslek gruplarına ait iş sahalarında ve tehlikeli kabul edilen bölgelerde görevli olanlar teminat kapsamı dışında olacaktır. ( Örn. İnşaat şantiyesinde veya sahasında çalışan mühendis ve muhasebeciler) Poliçe İptal Koşulları Nelerdir? Poliçe; seyahate gidilmediği durumda,poliçe başlangıç tarihinden en geç 24 saat önce haber verilmesi ve poliçenin Sigorta Şirketine iade edilmesi kaydı ile iptal edilir,prim iade edilir. Poliçe Hangi Ülkelerde Geçerlidir? Poliçe, Türkiye, İran, Irak ve Afganistan hariç tüm Dünya ülkelerinde geçerlidir. Tazminat Prosesi Süreci Nasıldır? Sigortalı, acil bir durum olduğunda herhangi bir yere başvurmadan önce aşağıda telefon numaraları yazılı acil servis merkezini arayarak adını, soyadını, poliçe numarasını, bulunacağı yerin adresini ve telefon numarasını kısa bir şekilde sağlık sorununu ve nasıl bir yardım istediğini bildirmelidir. Bilgi ve Danışmanlık İçin Telefon Numarası : 90 212 444 27 27 Aksigorta Uluslararası Acil Yardım Servisi Telefon Numarası: Avrupa için: 90 212 225 87 88 Tüm Dünya için: 90 212 225 90 60

HTML Online Editor Sample

Birikim ve Emeklilik planlarınızla ilgili aklınızdaki tümsoruların yanıtlarını bulabileceğiniz www.BodrumHayat.com web sitemizi ziyaret  için lütfen tıklayınız.